מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: שורשים, חזקות ותובנה מספרית

מאת: ד"ר דורית פטקין וד"ר אביקם גזית.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21.
מדור: מחקר שימושי


כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג מחקר שבדק אינטואיציות, יצירתיות ויכולת אומדן במציאת שורשים של מספרים טבעיים או העלתם בחזקה שנייה, בקרב פרחי הוראה בהתמחות במתמטיקה, ומורות למתמטיקה בפועל.

קישור למאמר

Read 298 times