מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: נסו לחשוב כמוני - שניים סינים ומטא-קוגניציה

מאת: ד"ר אביקם גזית.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21.
מדור: פותרי הבעיות


כמה מילים על המאמר:

במאמר מוצגות חידות מתמטיות הדורשות חשיבה ומובאים הפתרונות להן מלווים בהסברים.

קישור למאמר / לפתרונות (שהתפרסמו בגיליון 23)

Read 244 times