מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

בעיית הצפרדעים

frog 296766 640חידה בה יש להחליף בין מקומות של שש צפרדעים, בהתאם לחוקים מסויימים, במינימום מהלכים. החידה הלקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 20

ערכה: ד"ר חנה לב-זמיר.

קישור לפעילות / פתרונות שונים ל- "בעיית הצפרדעים"

Read 445 times