מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן בנושא חילוק מספרים טבעיים לכיתות א-ב

divide 40654 640אוגדן העוסק בפעולת החילוק במספרים טבעיים לכיתות הצעירות, ובו חלק תיאורטי וחלק יישומי הכולל משחקים ופעילויות לחיזוק הבנת המשמעויות השונות של פעולת החילוק.

לאוגדן

Read 1627 times