מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

השארית המנצחת

divide 2718203 640שני משחקים לתרגול חילוק עם שארית:

  • מוצאים את השארית הקטנה: משחק לכיתות ב-ג - הפעילות חוברה על ידי מירב אמסלם, מדריכה מחוזית - מחוז חיפה
  • השארית הגדולה מנצחת: משחק לכיתות ג-ד - הפעילות חוברה על ידי רינת באור, מדריכה – מחוז ת"א

לפעילות

Read 1355 times