מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילויות בעקבות המאמר: לוח המאה – בנייה מלמטה למעלה

100boardמקבץ המכיל ארבע פעילויות שונות בנושא לוח המאה המעוצב מלמטה למעלה וכן הסבר על רציונל עיצוב הלוח באופן זה. 
המקבץ עוצב על פי המאמר ?A bottom-up hundred chart מאת: Jennifer M. Bay-Williams ו- Graham Fletcher.

 לפעילויות

Read 1337 times