מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

התקדם בשאריות

משחק לוח אשר במהלכו יש למצוא שארית בתרגילי חילוק בתחום המאה ובתחום האלף, באמצעות חישוב בראש או בעזרת סימני התחלקות.

לפעילות בעבריתبالعربية

Read 190 times