מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מה שנשאר...

colorful tilesמשחק לשני משתתפים שמתרגל חילוק עם שארית. המשחק יכול לעודד חקר ומציאת חוקיות. במשחק יש שימוש בלוחיות מניה צבעוניות (או כל פריט מנייה אחר).

לפעילות בעברית

Read 1284 times