מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

קבוצות של מספרים

digits 4014181 640מוקד הפעילות: מיון של המספרים הטבעיים 1-20, תוך זיהוי והכללה של קשרים בין מספרים טבעיים. 
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד חשיבה יצירתית בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה. 

הפעילות לקוחה מתוך האוגדן: משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

קישור לפעילות

Read 892 times