מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

זוהי התשובה, מהי השאלה?

mindmap 2123973 640מוקד הפעילות: חיבור שאלות אפשריות שהתשובה להן היא 42. מוקד הפעילות הוא רחב וכולל כל נושא מתמטי, לבחירת התלמידים או המורים המנחים את הפעילות.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.

הפעילות לקוחה מתוך האוגדן: משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

קישור לפעילות

Read 931 times