מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מה נקבל משילוב הצורות?

colors 154048 640 trianglesמוקד הפעילות: זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות, וחשיבה מרחבית.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.

קישור לפעילות

Read 761 times