מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Math Playground - מגרש משחקים מתמטי (קישור)

www 1632431 640מאגר יישומונים המכיל עשרות משחקים מתמטיים מסוגים שונים. המאגר כולל גם סרטוני הדרכה שונים במגוון נושאים.

קישור לאתר mathplayground

Read 1323 times