מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Arcademics (קישור)

www 1632431 640מאגר יישומונים המכיל מגוון משחקים מתמטיים מסוגים שונים עבור מרבית נושאי תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות א'-ו'.

קישור לאתר ArcademicsArcademics

Read 167 times