מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאומדן לניצחון: משחק ארבעה בשורה

time 2419251 640משחק לוח שמטרתו חישובים בראש של תרגילי כפל במספרים עשרוניים וטבעיים.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 101 times