מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

בינגו שברים

bingo 159974 640משחק בינגו לזיהוי שברים שקולים, צמצום והרחבה של שברים.

לפעילות בעבריתبالعربية

Read 114 times