מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

צביעת שברים

green 1014809 640משחק לוח לתרגול משמעות השבר כחלק משלם רציף ומציאת שברים שקולים.

לפעילות בעבריתبالعربية

Read 140 times