מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

קובייה ראשונית - משחק מתמטי

ice 32374 640משחק המשלב גיאומטריה של המרחב (מושגים כגון קובייה, פירמידה, קודקוד, פאה, מקצוע)  עם תורת המספרים (מושגים כגון מספר ראשוני, מספר פריק, זוגי ואי-זוגי).

מתוך גיליון 6 של "מספר חזק 2000".

קישור לפעילות

Read 113 times