מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מסלולי כפל

time 2020934 640משחק לתרגול של כפל וחילוק בלוח הכפל תוך כדי הפעלת אסטרטגיות חישוב וחשיבה.

לפעילות בעבריתبالعربية

Read 470 times