מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חילוק וכפל

time 2419250 640תרגול לוח הכפל באמצעות תרגילי כפל וחילוק שונים.

לפעילות בעבריתبالعربية

Read 281 times