מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מחשבון לאלגברה - יחידה 1: ארבעה ייצוגים של תהליכי השתנות

יחידה ראשונה במודולה: מחשבון לאלגברה.
היחידה עוסקת בשתי פעילויות מחיי היום-יום המתארות מצבים של השתנות. כל מצב מתואר בארבעה ייצוגים (מילולי, מספרי גרפי ואלגברי). על המשתלמים לדלות מידע מכל ייצוג בנפרד, לעבור מייצוג לייצוג, להתייחס ליתרונות ולחסרונות של כל ייצוג, ולהשוות תהליכי השתנות בייצוגים שונים.

המודולה מחשבון לאלגברה פותחה על ידי ציפי רזניק ואלכס פרידלנדר.


מבוא

1.1 במעבדה

1.2 בעיה מן החיים

Read 68 times