מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מחשבון לאלגברה - יחידה 3: אחוזים

יחידה שלישית במודולה: מחשבון לאלגברה.
ביחידה זו שתי פעילויות העוסקות באחוזים בחיי היום-יום. פעילות אחת, בנושא אחוזים, עוסקת בהשוואה בין קבוצות תלמידים בחוגים שונים בעזרת אחוזים. הפעילות השנייה, מכירת סוף עונה, עוסקת בשאלות הנוגעות להנחה ולהתייקרות.

המודולה מחשבון לאלגברה פותחה על ידי ציפי רזניק ואלכס פרידלנדר.


מבוא

3.1 אחוזים

3.2 מכירת סוף עונה

Read 36 times