מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מחשבון לאלגברה - יחידה 4: חוקיות וסדרות

יחידה רביעית במודולה: מחשבון לאלגברה.
היחידה עוסקת בחוקיות במספרים ובפעולות חשבון, במטרה לעודד מורים לזהות חוקיות ולתת הסברים מילוליים, ויזואליים ואלגבריים. ביחידה שתי פעילויות. הראשונה, חוקיות במספרים ובפעולות חשבון, עוסקת באוסף תופעות בעלות חוקיות, המתבטאות בשיוויונים בין תרגילים. הפעילות השנייה, סדרות של מספרים, עוסקת בסדרות של מספרים, ודורשת זיהוי תופעות רבות של חוקיות, והנמקתן.

המודולה מחשבון לאלגברה פותחה על ידי ציפי רזניק ואלכס פרידלנדר.


מבוא

4.1 חוקיות במספרים ובפעולות חשבון

4.2 סדרות של מספרים

Read 54 times