מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

קבוצות מספרים ותכונותיהן - יחידה 3: מן הטבעיים אל הממשיים

יחידה שלישית במודולה: קבוצות מספרים ותכונותיהן.
המודולה עוסקת בהבנת יסודות המתמטיקה ובהרחבת עולם המספרים מהמספרים הטבעיים אל הממשיים. יחידה זו, יחידה זו, מן הטבעיים אל הממשיים, עוסקת בהרחבה של קבוצות המספרים, תוך דגש על המספרים הממשיים. ביחידה מושם דגש על המספרים האי-רציונליים ועל תכונותיהם.

המודולה קבוצות מספרים ותכונותיהן פותחה על ידי ציפי רזניק ואלכס פרידלנדר.


3.1 המספרים הטבעיים

3.2 מן הרציונליים על הממשיים

3.3 היכן גרים המספרים הרציונליים?

3.4 המספרים הרציונליים במערכת צירים

3.5 היכן גרים המספרים האי-רציונליים?

3.6 מיהו π?

3.7 מבנה המספר הרציונלי

3.8 תכונות של קבוצות

Read 40 times