מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

איזה שוקו מתוק יותר? (פותרי הבעיות)

mug 304260 640המאמר מתאר שאלה מילולית שמטרתה פיתוח תובנה מספרית בשברים תוך השוואה בין שתי כמויות שונות, המיוצגות באמצעות חלק של הכמות.
הפעילות לקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 19.

Read 270 times