מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: הבניית ידע בהשוואת שברים על-פי הכלל של המשלים לשלם

מאת: גלית שבתאי, פרופ' טומי דרייפוס, ודובי וייס
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18.

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר חלק ממחקר שעסק בניתוח הבניית ידע של תלמידים המבנים השוואת שברים על-ידי השלמה לשלם. במאמר מוצגים תמלילים של תלמידים שקיבלו משימה המכוונת להבניית הכלל. החוקרים זיהו מתוך אמירות התלמידים את מרכיבי הידע הנבנים בתהליך הבניית הכלל, את הגורמים המסייעים לתלמיד בתהליך ההבניה, ומאידך את הגורמים המעכבים את ההבניה.

קישור למאמר

Read 36 times