מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

תולים שברים

fraction rope

נושא מתמטי: השוואת שברים
מטרה לימודית: העלאת אסטרטגיות שונות להשוואת שברים וסידורם

לפעילות (בעברית ו- بالعربية)

גרסת הדפסה בעברית / بالعربية


עזרים

תיאור הפעילות

הנחיות דידקטיות למורה

דיון כיתתי

הרחבות לפעילות


עזרים:

לראש הדף


תיאור:

בפעילות זו מסדרים התלמידים שברים פשוטים מדומים ומספרים מעורבים על חבל כביסה. הפעילות מתחילה בפעילות אישית בדף התלמיד. אחר כך אותה פעילות נעשית במליאה בצורה מוחשית על ידי מתיחת חבל לאורך הכיתה ותליית כרטיסיות עם מספרים על החבל. הפעילות בפורום הכיתתי חשובה לניהול השיח הכיתתי סביב אסטרטגיות ההשוואה השונות.

מקור: תורגם ועובד מתוך פעילות מהאתר של ה- NCTM.

לראש הדף


הנחיות דידקטיות למורה:

 1. חלקו את דף הפעילות לתלמיד.
 2. הכינו מראש חבל כביסה מתוח מקיר לקיר בכיתה ותלו עליו את הכרטיסיות עם המספרים 0,1,2,3,4.
 3. עברו עם סל הכביסה המלא בכרטיסים (הצעות לכרטיסים מובאות בקישור) וחלקו כרטיס לכל ילד.
 4. בקשו מכל תלמיד בתורו לגשת לחבל ולתלות את הכרטיס שקיבל במקום המתאים ולנמק איך קבע את מקומו.

כדאי להזמין את הכיתה לנמק את ההשוואה שנעשתה בדרך נוספת - למשל, בהשוואה בין שבר מדומה למספר מעורב, ניתן להפוך את המספר המעורב לשבר מדומה ולהשוות שברים מדומים, או להפוך את השבר המדומה למספר מעורב. השוואת שברים פשוטים יכולה להיעשות גם בשיטות של אומדן גדלים, למשל: שלושה רבעים גדול משישית כי רבע גדול משישית ולכן שלושה רבעים בוודאי גדולים משישית.

לעיתים יש לתלות כרטיס במקום בו כבר תלוי כרטיס. במקרה זה כדי לתלות את הכרטיס החדש מתחת לזה שכבר נמצא באופן בו יוכלו התלמידים לראות את שני הכרטיסים.
אחרי כל מיקום של כרטיס נוסף שאלו אם המיקום מקובל על כולם והאם מישהו יכול לתת סיבה נוספת למיקום הכרטיס דווקא שם.

לראש הדף


בדיון הכיתתי המסכם כדאי לשאול:

 • מהן האסטרטגיות להשוואת שברים בהן השתמשו? (כמו: השלמה לשלם, השוואה לחצי, לרבע..., השוואת מכנים, השוואת מונים וכו')
 • איך ניתן לקבוע האם שבר פשוט קרוב יותר לאפס או לאחד?
 • בהינתן שבר מעורב איך ניתן לקבוע לאיזה מספר שלם הוא הכי קרוב?
 • בהינתן שבר מדומה איך ניתן לקבוע לאיזה מספר שלם הוא הכי קרוב?
 • האם תוכלו לזהות כלל לפיו משובצים השברים הפשוטים השברים המדומים והשברים המעורבים על החבל? [השברים הפשוטים נמצאים כולם בין אפס לאחד ואילו המעורבים והמדומים נמצאים כולם מימין למספר אחד]

לראש הדף


הרחבות אפשריות לפעילות:

 • ניתן לעשות פעילות זו גם עם מספרים עשרוניים.
 • ככל שהתלמידים מתקדמים בנושא השברים ניתן לעשות פעילות זו עם שברים ומספרים עשרוניים ביחד. למשל' להוסיף כרטיסיות עם מספרים עשרוניים לכרטיסיות הקיימות. לדוגמה להוסיף את המספרים – 0.5, 0.875, 2.75, 0.75 שכבר מופיעים כשברים פשוטים ומספרים מעורבים, ולהוסיף גם מספרים שאינם מופיעים כשברים, למשל: 0.65, 0.9, 1.158.
 • למקם כמה כרטיסיות שברים על החבל ולבקש מהתלמידים לתלות את השלמים.
 • בחרו מקום כלשהו בין שני כרטיסים על החבל תלו כרטיס ריק ושאלו את הכיתה איזה מספר היו כותבים על כרטיס זה? לאחר שתתקבל תשובה אחת בקשו לקבל עוד אפשרויות והשוו בין התשובות המוצעות וההסברים לבחירתן.
 • אפשר לשלב בפעילות את היישומון הזה שעוסק בשמות שונים לאותו שבר, פעולות חיבור וחיסור בשברים וסדר גודל בשברים. מטרת הפעילות ביישומון היא להזיז את כל ה"כדורים האדומים" ימינה לפי השברים המופיעים על הקלפים וזאת ע"י חשיפת מינימום קלפים.

לראש הדף

Read 4511 times