מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

binary code 475664 640מאת: ד"ר ליאורה נוטוב.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 27.
מדור: פינה דידקטית


כמה מילים על המאמר:

מאמר המתאר פעילות הנקראת "פיענוח מכתב מוצפן" שנועדה להציג לתלמידים, באופן אינטואיטיבי, את העקרונות המתמטיים שבבסיס פיענוח קודים. הפעילות מנסה לגשר בין מתמטיקה לתכנות ולהבהיר לתלמידים שמתמטיקה היא התשתית לעולם הדיגיטלי.

קישור למאמר

מאת: קובי אלדר.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 20.


כמה מילים על המאמר:

מאמר מרתק על תבניות גיאומטריות שנוצרו, אין איש יודע איך, בשדות חיטה ברחבי אנגליה.

קישור למאמר

מאת: ד"ר עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 20.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר הפותח סדרת מאמרים בנושא ההיסטוריה של המתמטיקה. המאמר כולל מבוא כללי - מתי התחילו בני האדם לעסוק במתמטיקה, ותיאור המתמטיקה שהתפתחה בבבל.

קישור למאמר

מאת: ד"ר עדה קצף.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 20.

כמה מילים על המאמר:

מאמר שמתחקה אחר המספר 20 - מספר שליווה את בני המאיה בתחומים שונים של חייהם, החל במשמעות שהעניק לשיטת הספירה שלהם במתמטיקה, וכלה בקביעת רצף הזמן וחישובים אסטרולוגיים ואסטרונומיים שביצעו בעזרתו.

קישור למאמר

מאת: ד"ר עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר העוסק בחלק מהידע של הבבלים בתחום הגיאומטריה.

קישור למאמר

מאת: ד"ר עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג את האריתמטיקה המצרית המתייחסת למספרים הטבעיים.

קישור למאמר

מאת: ד"ר ליאורה נוטוב.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23.
מדור: אפשר גם אחרת


כמה מילים על המאמר:

מאמר בו מציגה המחברת תובנות אישיות שנבעו מפיתוח שיעור המתבסס על קסם מתמטי. המאמר כולל גם מספר הערות מעשיות ומערך שיעור.

קישור למאמר

מאת: ד"ר עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג מקצת מהידע האריתמטי שהיה למצרים בנושא שברים.

קישור למאמר

מאת: ד"ר עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג קצת מהרעיונות בתחום הגיאומטריה בהם עסקו במצרים העתיקה ובפרט, חישוב שטח מרובע ושטח עיגול.

קישור למאמר

מאת: פרופ' עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 25.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר המספר על תאלס, מראשי המתמטיקאים היוונים. המאמר מהווה חלק מסדרת מאמרים בנושא תולדות המתמטיקה היוונית.

קישור למאמר

עמוד 1 מתוך 3