מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

יחידה שלישית במודולה: קבוצות מספרים ותכונותיהן.
המודולה עוסקת בהבנת יסודות המתמטיקה ובהרחבת עולם המספרים מהמספרים הטבעיים אל הממשיים. יחידה זו, יחידה זו, מן הטבעיים אל הממשיים, עוסקת בהרחבה של קבוצות המספרים, תוך דגש על המספרים הממשיים. ביחידה מושם דגש על המספרים האי-רציונליים ועל תכונותיהם.

יחידה שנייה במודולה: קבוצות מספרים ותכונותיהן.
המודולה עוסקת בהבנת יסודות המתמטיקה ובהרחבת עולם המספרים מהמספרים הטבעיים אל הממשיים. יחידה זו, חבורות, עוסקת במושג חבורה. מטרות היחידה: הכרות עם המושג "חבורה", יצירת קשרים בין תכונות מוכרות של קבוצות המספרים הטבעיים וקבוצות אחרות, הכרות עם חשבון מודולרי, הרחבת המושג פעולת חשבון, והרחבה והעמקה של הבנת תכונות היסוד של פעולות חשבון.
ביחידה שלוש פעילויות: מהי חבורה, הפעולה ולוחות הפעולה.

מאת: פרופ' דן עמיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.

כמה מילים על המאמר:

המאמר מדגיש את חשיבות החשיבה האינדוקטיבית ובפרט את תהליך ההכללה וההפשטה בחשיבה המתמטית. המאמר מתאר את האופן שבו ניתן לפתח את יכולת ההכללה וההפשטה בעזרת שאלות מילוליות המתמקדות בעיקרון שובך היונים (עיקרון דיריכלה).

קישור למאמר

colorful tilesמשחק לשני משתתפים שמתרגל חילוק עם שארית. המשחק יכול לעודד חקר ומציאת חוקיות. במשחק יש שימוש בלוחיות מניה צבעוניות (או כל פריט מנייה אחר).

לפעילות בעברית

מאת: פרופ' אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 30.
מדור: פינה של הפתעה


כמה מילים על המאמר:

מאמר אודות יצירתיות בפתרון בעיות וחידות.

קישור למאמר

מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 30.
מדור: פינה דידקטית


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג פעילות בה יש למצוא את ההפרש בין מספר ו"היפוכו". הפעילות מדורגת ומאפשרת שיקולים הקשורים לגיל ורמת היכולת המתמטית של התלמידים. הפעילות כוללת שיח מתמטי.

קישור למאמר

calculator 2782713 640פעילות בה על התלמיד להחליט אילו מבין התרגילים הנתונים קל לחשב בראש ולהסביר מדוע.

מאת: ד"ר חנה לב-זמיר.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21.
מדור: פותרי הבעיות


כמה מילים על המאמר:

הצגת פתרונות שונים לפעילות "בעיית הצפרדעים" שניתנה במדור פותרי הבעיות בגיליון 20 ובה ציבור הקוראים הוזמן "לשחק", ולנסות לגלות את החוקיות.

קישור למאמר

מאת: ד"ר אביקם גזית.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21.
מדור: פותרי הבעיות


כמה מילים על המאמר:

במאמר מוצגות חידות מתמטיות הדורשות חשיבה ומובאים הפתרונות להן מלווים בהסברים.

קישור למאמר / לפתרונות (שהתפרסמו בגיליון 23)

מאת: ד"ר דורית פטקין וד"ר אביקם גזית.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21.
מדור: מחקר שימושי


כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג מחקר שבדק אינטואיציות, יצירתיות ויכולת אומדן במציאת שורשים של מספרים טבעיים או העלתם בחזקה שנייה, בקרב פרחי הוראה בהתמחות במתמטיקה, ומורות למתמטיקה בפועל.

קישור למאמר

עמוד 1 מתוך 9