מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאת: ד"ר דורית פטקין וד"ר אביקם גזית.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21.
מדור: מחקר שימושי


כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג מחקר שבדק אינטואיציות, יצירתיות ויכולת אומדן במציאת שורשים של מספרים טבעיים או העלתם בחזקה שנייה, בקרב פרחי הוראה בהתמחות במתמטיקה, ומורות למתמטיקה בפועל.

קישור למאמר

מאת: נעמי חדד.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22.
מדור: פותרי הבעיות


כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג את התמודדותם של סטודנטים עם "בעיית השוקו" שפורסמה בגיליון 19 של כתב העת "מספר חזק 2000". דרכי הפתרון שהוצגו על ידי הסטודנטים, עשויות להוות תשתית לניתוח והשוואה, לבחינת הידע המתמטי הנדרש לכל דרך, ולטעויות אפשריות בייצוגים ובפתרונות.

קישור למאמר

חידה העוסקת בפיתוח חשיבה אלגברית וניתנת לפתרון במגוון דרכים, תוך יישום ידע מתמטי ברמות שונות. בבעיה מוצגות שלוש שאלות ברמות שונות. החידה הלקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 22

מאת: ד"ר חנה לב-זמיר.

קישור לפעילות

four 38561 640six 38569 640פעילות בה על התלמיד לשער באילו מספרים דו ספרתיים ספרת היחידות היא גורם של המספר עצמו, ולנמק מדוע.

לפעילות בעבריתبالعربية

gears 1443877 640פעילות בה על התלמיד לחשוב מדוע רצף פעולות נתון תמיד ייתן את התשובה 8.

לפעילות בעבריתبالعربية

chart 35773 640פעילות בה מתבקש התלמיד לספר איזה סיפור מספר כל אחד מהגרפים הנתונים.

לפעילות בעבריתبالعربية

plus 1270001 640בפעילות זו על התלמיד לומר מה ידוע לו על המחוברים אם סכום שלושה מספרים דו ספרתיים קטן מ- 90.

לפעילות בעבריתبالعربية

פעילות בה על תלמיד להחליט אילו מהתרגילים הנתונים (בשברים עשרוניים) קל לחשב בראש.

לפעילות בעבריתبالعربية

פעילות בנושא מלבנים הלקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 25. על התלמיד להחליט מהו החלק הצבוע בכל מלבן ולהסביר את קביעתו.

מאת: ד"ר חנה לב-זמיר.

קישור לפעילות / לפתרון הבעיה

 

מאת: ד"ר מרינה סיניצקי ופרופ' משה סטופל.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 28.
מדור: פינה דידקטית


כמה מילים על המאמר:

מאמר ובו אוסף פעילויות חקר של חלוקת צורות גיאומטריות לחלקים בסגנון של "חלוקת פיצה". הפעילויות משלבות בין גזירה לבין שימוש בתכנת גאוגברה. הפעילויות מוצגות כמשימות מתפתחות, המאפשרות לגלות דרכי חלוקה רבות המזמנות שיח מתמטי, חשיבה והנמקה.

קישור למאמר