מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאת: פרופ' אביקם גזית.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 29.
מדור: פינה דידקטית


כמה מילים על המאמר:

מאמר בנושא הוראה משמעותית וביקורתית של פתרון בעיות. המאמר מדגים ומדגיש את חשיבותה של בקרה בעת פתרון בעיות.

קישור למאמר

מאת: מאי יצחק וד"ר אנטולי קורופטוב.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 29.
מדור: פינה דידקטית


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג פעילויות מאתגרות ויצירתיות בנושא פָלינדרומים (פלינדרום).

קישור למאמר

פעילויות בנושא מדידות שטח הכוללות מדידות, ציור, חשיבה והנמקה.
לפעילות בעברית / بالعربية

הרצאה בנושא למידה של ילדים על מספרים ראציונאלים (שברים) ודפוסי שיח תקשורתיים אותם הם מאמצים במהלך הלמידה.
מרצה: איה שטיינר, אוניברסיטת חיפה ואורנים - המכללה האקדמית לחינוך

multiply 303378 640פעילות בה על התלמיד לסמן את המכפלה הגדולה בכל קבוצה ולנמק את בחירתו.
לפעילות בעברית / بالعربية

mathematics 1044080 640בפעילות זו על התלמיד לבחור שלושה מספרים מאלו הנתונים ולהסביר כיצד הם קשורים.
לפעילות בעברית / بالعربية

mushrooms 35264 640big smallבפעילות זו על התלמידים למצוא, מבלי לחשב, את זוגות התרגילים שבהם לשני התרגילים תוצאה זהה או לזהות את התוצאה הגדולה יותר.
לפעילות בעברית / بالعربية

balloons 3013537 640אוגדן זה עוסק בשיח מתמטי, ושימוש בהנמקות והסברים במסגרת שיעורי המתמטיקה בבית הספר היסודי.

בחלק התיאורטי של האוגדן ניתן למצוא סקירה של מספר תיאוריות ללמידה. בחלק היישומי של החוברת מוצגות מספר דרכים לפיתוח שיח מתמטי כיתתי, כזה המעודד שימוש בהנמקות ובהסברים, מתווי שיעורים שבמרכזם עומד השיח המתמטי הכיתתי ועקרונות לבניית סביבה לימודית המעודדת פיתוחו של שיח זה.

לאוגדן.

hamlaza10הפעילויות ביחידה זו עוסקות בנתונים וביחסים ביניהם. על התלמידים להסיק מסקנות לוגיות על סמך נתוני הבעיות. המסקנות מתבססות הן על הנתונים המוצגים בבעיות, והן על ידע כללי אודות זמן, הכרת לוח השנה וכך הלאה.

לפעילות בעברית / بالعربية

hamlaza9פעילויות תכנון על פי מידות, תקציב, או קריטריונים אחרים התלויים בהקשר המשימה.

לפעילות בעברית / بالعربية