מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

hamlaza8ארבע משימות חקר העוסקות בקבלת החלטות. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לקבוע קריטריונים ולקבל החלטות לפיהם ולנמק את החלטתם.

לפעילות בעברית / بالعربية

question mark 31181 640שאלות בנושאים שונים: חישוב ממוצע, סימון המנה הקטנה ביותר בתרגילים נתונים הכוללים שברים עשרוניים.

 

question mark 31181 640שלוש שאלות בנושאים שונים: מציאת חוקיות, בחירת המכפלה הקטנה ביותר בתרגילים נתונים במספרים עשרוניים, והמרת יחידות מדידה שונות.

 

question mark 31181 640חמש שאלות בנושאים שונים: הצבת מספרים זוגיים בתרגיל נתון, מציאת מקביליות בעלות היקף ושטח נתון, מציאת מספרים המתאימים לקבוצת מספרים נתונה, עיגול מספרים, ומציאת מספר לפי הגדרה נתונה.

 

question mark 31181 640שלוש שאלות בנושאים שונים: תובנה מספרית הקשורה לפעילות החילוק, תכונות מצולעים ושברים עשרוניים.

 

question mark 31181 640שלוש שאלות בנושאים שונים: תובנת המספר - מספרים על ציר המספרים, משימה בנושא כפל, ובעיה מילולית בנושא שטח הכוללת שברים עשרוניים.

תרגול לכיתה ג בנושאים: חילוק וחיבור באמצעות תרגילים ומשימות הדורשות תובנה חשבונית או הנמקה.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ג בנושאים: חיבור וחיסור, באמצעות משימה בה יש לרשום מספרים בריבועים כך שיקבלו פסוקים (תרגילים) נכונים, ומיון משולשים על פי זוויות.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ב בנושאים: חיבור וחיסור ושיקוף.

לדף בעבריתبالعربية

opening110פעילות העוסקת במעבר בין מכפלה ידועה של תרגיל כפל לתרגיל כפל אחר שאת מכפלתו צריך למצוא, תוך שימוש בייצוגים שונים לפתרון הבעיה.