מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Get the GOOF!

Michelle H. Pace and Enrique Ortiz

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג אסטרטגיה שבה המורה מציגה פתרון שגוי לבעיה מתמטית והתלמידים עובדים יחד כדי לזהות את השגיאה ולתקן אותה. במאמר מובאות דוגמאות לשימוש באסטרטגיה במטרה לבסס את הבנת האלגוריתמים של חיבור וחיסור מספרים רב-ספרתיים.

למאמר בעברית

blue 39318 640triangle squareפעילות שמטרתה ביסוס ההבנה של הילדים לגבי מהו חצי. נתונים ריבועים שחציים צבוע ועל התלמיד לנמק מדוע זה חצי.

 

konik 1724297 640 toysפעילות לוח קיר של התאמת מחירים לצעצועים המלווה בנימוקים מילוליים. הפעילות דורשת חישובים, אומדן, התייחסות לזוגי ואי זוגי, הנמקה והכללה.

קישור לפעילות

Discourse that Promotes Conceptual Understanding

Elham Kazemi

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה מציג נקודות חשובות ממחקר המדגים מהי המשמעות של "ללחוץ" על התלמידים לחשוב באופן מושגי על מתמטיקה, כלומר, לדרוש חשיבה המצדיקה פרוצדורות, במקום משפטים של הפרוצדורות עצמן. מחקר זה בדק את המידה שבה עשרים ושלוש מורות של הכיתות הגבוהות של ביה"ס היסודי, תמכו בלמידה והבנה בזמן דיונים של הכיתה כולה ושל קבוצות קטנות.

למאמר בעברית / بالعربية

Just Say Yes to Early Algebra!

Ana Stephens, Maria Blanton, Eric Knuth, Isil Isler, Angela Murphy Gardiner

כמה מילים על המאמר:

המאמר עוסק בשאלה האם לימוד ילדים לחשוב בצורה אלגברית בכיתות היסוד ישפיע על הבנת האלגברה שלהם, בדרכים שיגרמו להם, פוטנציאלית, להצליח יותר במתמטיקה בחטיבת הביניים ואחריה.
במאמר תוצאות מחקר שבדק את השפעתה של תוכנית לימודים מקיפה בקדם-אלגברה, על החשיבה האלגברית של תלמידי כיתה ג'. ממצאי המחקר מדגישים את הפוטנציאל של תלמידי בית ספר יסודי לעסוק בהצלחה במגוון מושגים קדם-אלגבריים, ולאור זאת מביאים הכותבים המלצות ודוגמאות לפעילויות של חשיבה אלגברית, הכוללות - הכללה של קשרים ומבנים מתמטיים, כתיבת הכללות, הצדקתן ושימוש בהן לצורך הנמקה.

למאמר בעברית

subtraction board fullמשימת סידור מספרים בצורת משולש על פי תנאים קבועים מראש, המתבססים על פעולת החיסור. לפעילות זו שתי רמות קושי. הפעילות בעברית ו- بالعربية.

opening125 pic2יכולת ההנמקה וההסבר מהווה חלק חשוב ומשמעותי בתהליך החינוך המתמטי בבית הספר היסודי. הפעילות "כרטיסי הצהרות" מסייעת בביסוס ההבנה ובעידוד וקידום השימוש בהסברים והנמקות, לצורך הבהרה של היגדים מתחומי המתמטיקה השונים. 

mindmap 2123973 640 multiple answersדוגמאות לפעילויות בעקבות מאמר בנושא יתרונות השאלות פתוחות שיש להן כמה תשובות אפשריות.

לפעילות בעברית / بالعربية

שלוש בעיות שונות מתוך "רגע... חושבים".

קישור לפעילות

diceמאמר המציג פעילויות חקר תוך שימוש בקוביה. במסגרת הפעילויות חוקרים תכונות הנדסיות ומספריות של הקוביה. כמו כן, עורכים היכרות עם מושגים הקשורים למערכת צירים ולגרפים ולבניית מבנים וחקירת סדרות מספרים.

קישור לפעילות