מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

colorful tilesמשחק לשני משתתפים שמתרגל חילוק עם שארית. המשחק יכול לעודד חקר ומציאת חוקיות. במשחק יש שימוש בלוחיות מניה צבעוניות (או כל פריט מנייה אחר).

לפעילות בעברית

colorful tilesפעילות חקר בנושא היקפים בה משתמשים במודלינג כדי לפתור בעיה נתונה.

לפעילות בעברית / بالعربية

colorful tilesפעילות בה מתנסים בדגימה עם חזרות, חוקרים הסתברות, מפתחים חוש לניתוח סיכויים ואוספים ומארגנים נתונים.

לפעילות בעברית / بالعربية

colorful tilesפעילות חקר בנושא שברים באמצעות לוחיות מניה צבעוניות.

לפעילות בעבריתبالعربية

colorful tilesפעילות עם לוחיות מניה צבעוניות הכוללת אומדן, מציאת שטח והשוואת שטחי מלבנים שונים.

לפעילות בעבריתبالعربية

colorful tilesפעילות עם לוחיות מניה צבעוניות הכוללת אומדן, מציאת שטח והשוואת שטחי מלבנים שונים.

לפעילות בעבריתبالعربية

colorful tilesפעילות בה מגלים שיש דרכים רבות להראות חצי וחוקרים כיצד המושג של חצי קשור לפעולות חשבון שונות.

לפעילות בעברית / بالعربية