מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

car 311719 640משחק לוח לתרגול חילוק עם שארית וסימני התחלקות.

לפעילות בעבריתبالعربية

מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: משחקי מתמטיקה

כמה מילים על המאמר:

מאמר העוסק בשימוש במשחקים בהוראת ולמידת מתמטיקה. המאמר מציע מספר דוגמאות למשחקים בנושאים מתמטיים שונים.

קישור למאמר

colorful tilesמשחק לשני משתתפים שמתרגל חילוק עם שארית. המשחק יכול לעודד חקר ומציאת חוקיות. במשחק יש שימוש בלוחיות מניה צבעוניות (או כל פריט מנייה אחר).

לפעילות בעברית

משחק לוח אשר במהלכו יש למצוא שארית בתרגילי חילוק בתחום המאה ובתחום האלף, באמצעות חישוב בראש או בעזרת סימני התחלקות.

לפעילות בעבריתبالعربية

divide 2718203 640שני משחקים לתרגול חילוק עם שארית:

  • מוצאים את השארית הקטנה: משחק לכיתות ב-ג - הפעילות חוברה על ידי מירב אמסלם, מדריכה מחוזית - מחוז חיפה
  • השארית הגדולה מנצחת: משחק לכיתות ג-ד - הפעילות חוברה על ידי רינת באור, מדריכה – מחוז ת"א

לפעילות

question 24851 640משימת מציאת מספר מבוקש בהתאם לרמזים.

לפעילות בעבריתبالعربية

schoolbus 36952 640בית הספר יוצא לצפות בהצגה שתתקיים בתיאטרון העירוני. על התלמידים לעזור למזכירות בית-הספר בהזמנת מספר האוטובוסים הנדרשים ובהערכת משך הזמן שזקוקים לשירותם.

בעיית מודלינג הדורשת פישוט, זיהוי שאלות רלוונטיות והשלמת נתונים מתוך ידע קיים, נימוק, תיעוד וארגון ממצאים.

בפעילות זו התלמידים נעזרים בלוחות מספרים עבור פתרון תרגילי חילוק עם ובלי שארית. המטרה - לזהות את המנה בתרגיל החילוק, כמספר השורות המלאות בלוח, ואת השארית - כמספר התאים הנותרים עד הגעה למספר המטרה, שהוא המחולק.
הפעילות אפשרית בשילוב אקסל.

divide 40654 640הרצאות מצולמות בנושא חילוק. ההרצאות מתמקדות בנושאים הבאים: חילוק מספרים טבעיים; אלגוריתם החילוק הארוך; חילוק: המעבר מאריתמטיקה לאלגברה.

מרצה: ג'וני אוברמן