מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

fractionהמאמר "10 טיפים מעשיים כדי להפיח חיים בשברים ולעשותם הגיוניים" מתאר תובנות מתוך מחקר שיכולות לעזור לנו להתמקד ברעיונות הגדולים, בדרכים שיכולות לסייע לתלמידים בבית הספר היסודי ובחט"ב למצוא היגיון בשברים. המאמר מציע טיפים ופעילויות על מנת להפיח חיים בשברים.
בפעילות זו מוצגים יישומונים שנועדו לעזור לחיזוק התובנות לאור השאלות העולות מתוך המאמר וכמה טיפים למורים במטרה לפתח חשיבה פרופורציונלית והבנת השברים אצל התלמידים. (בעברית ו- بالعربية)

10 Practical Tips for Making Fractions Come Alive and Make Sense

Doug M. Clarke, Anne Roche, and Annie Mitchell

כמה מילים על המאמר:

מאמר המתאר תובנות מתוך מחקר שנעשה באוסטרליה ובמקומות אחרים, שיכולות לעזור לנו להתמקד ברעיונות הגדולים, בדרכים שיכולות לסייע לתלמידים בביה"ס היסודי ובחט"ב למצוא היגיון בשברים. המאמר מציע טיפים ופעילויות על מנת להפיח חיים בשברים.

למאמר בעברית / بالعربية / באנגלית

Quotient and Measurement Interpretations of Rational Numbers

Alfinio Flores, Jeffrey Samson, and H. Bahadir Yanik

כמה מילים על המאמר:

במאמר מוצעים מספר רעיונות להוראת משמעויות נוספות של שברים: מנה ומדידה. תלמידים לומדים על המשמעויות של מנה ומדידה טוב יותר כאשר מתרחשת מעורבות פעילה הכוללת שיח מתמטי, מודלים קונקרטיים והתמקדות בפיתוח ידע מושגי לפני העבודה הפורמלית עם סמלים ואלגוריתמים (כמו בכל שאר המשמעויות של מספרים רציונליים).

למאמר בעברית

Students' Understanding of the Relationship Between Fractions and Decimals

Zvia Markovits Judith T. Sowder

כמה מילים על המאמר:

האם תלמידים מבינים שניתן לבטא מספר רציונלי גם בצורת שבר פשוט וגם בצורת מספר עשרוני? האם הם מסוגלים לטפל בשני הפירושים בו זמנית? דו"ח מחקר זה עוסק בהבנה של תלמידים את הקשר שבין שברים פשוטים לבין מספרים עשרוניים כפירושים למספרים רציונליים, כאשר שני הפירושים מוצגים בצורה סימבולית. מחקר זה היה חלק מפרויקט מחקר גדול יותר ששתיים ממטרותיו היו, להגביר את ההבנה של מושגי גודל המספר אצל תלמידי כיתה ו' ולחקור את השפעת הבנה זו על למידת אומדן של חישובים.

למאמר בעברית / بالعربية

Sense and Nonsense about Fractions and Decimals: One Point of View

Joseph N. Payne

כמה מילים על המאמר:

מאמר התוקף טענות בעד ביטול ההוראה של שברים פשוטים ומציג את המטרות המעשיות והמתמטיות בהוראתם תוך התייחסות למשמעות שתהיה לילדים עבור שברים ומספרים עשרוניים.

למאמר בעברית / بالعربية

Introducing Percents in Linear Measurement to Foster an Understanding of Rational-Number Operations

Joan Moss

כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג מיומנויות חישוב של מספרים רציונאליים, שפותחו על ידי תלמידים בכיתה ד'. תלמידים אלה השתתפו בפרויקט מחקר שעסק בלימוד מספרים רציונאליים. מטרת הפרויקט היתה לעודד הבנה גמישה ומקושרת של מערכת המספרים הרציונאליים כך שהתלמידים יהיו מסוגלים לעבור בין שברים, מספרים עשרוניים, אחוזים, ויחס בצורה גמישה וחלקה, ולהמציא שיטות לחישובים במספרים אלה. במאמר מתוארות פעילויות לפיתוח ההבנה המושגית ויכולות החישוב במערכת המספרים הרציונאליים.

למאמר בעברית / بالعربية

Communicating about Fractions with Pattern Blocks

Janet H. Caldwell

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה מתמקד בחקירה ובקישור של מושגים וייצוגים של שברים. הוא מתאר פעילות מורחבת המתאימה לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי, בנושא היחס למודל השטח ולמודל הקבוצה בשברים המיוצגים על ידי צורות פלא. התלמידים עסוקים באופן פעיל בחקירה תוך שימוש בעצמים מוחשיים.

למאמר בעברית

Establishing Fraction Benchmarks

Barbara J. Reys, OK-Kyeong Kim, and Jennifer M. Bay

כמה מילים על המאמר:

מאמר בנושא שימוש ב"סימני דרך", כגון 0, 1/2, ו- 1, להשוואת שברים.
השימוש ב"סימני דרך" אלה להשוואה בין שברים אינו מודגש לעיתים קרובות בהוראה. השוואת שברים ל"סימני הדרך" (באמצעות השוואת המונה למכנה, או על ידי מודליזציה מנטלית של השבר), מהווה כלי רב עוצמה לעשיית אומדן על גודלם של שברים, לביצוע הערכות מהירות, ולשיפוט על מידת ההיגיון של תוצאות חישוביות.

למאמר בעברית / بالعربية

Ben's Understanding of One-Half

Tad Watanabe

כמה מילים על המאמר:

המאמר עוסק בדרכים בהן ניתן להעריך את הבנת מושג החצי בקרב ילדים צעירים. הבנה המתבססת על משמעויות מחיי היומיום.

למאמר בעברית

Concrete Materials and Teaching for Mathematical Understanding

Patrick W. Thompson, עריכה: Diana Lambdin

כמה מילים על המאמר:

מאמר שדן בתפקיד של חומרי המחשה בהוראה להבנה מתמטית ומציג טענות לשימוש בהם בדרך שיפוטית ורפלקטיבית יותר.

למאמר בעברית