מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

How Children Think about Division with Fractions

Mary Ann Warrington

כמה מילים על המאמר:

המאמר מדגים כיצד ילדים יכולים לבנות ידע על מושגים מורכבים ומופשטים במתמטיקה, ללא שימוש באלגוריתמים תוך התמקדות בחילוק שברים. מובא דיווח המספק תובנה לגבי הדרך שבה ילדים חושבים באופן טבעי כאשר מעודדים אותם לחשוב בעצמם. התלמידים שרעיונותיהם מובאים במאמר זה, היו תלמידי כיתות ה'-ו' בכיתה הטרוגנית רב-גילאית.

למאמר בעברית

From Students' Problem-Solving Strategies to Connections in Fractions

Alfinio Flores and Erika Klein

כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג אסטרטגיות של תלמידים לפתרון בעיה בשברים, במטרה לשפוך אור על האופן שבו תלמידים חושבים על חילוק ועל שברים. המאמר מדגים גם כיצד מורים יכולים להשתמש באסטרטגיות אלה כדי לעזור לתלמידים לבסס קשרים בין מושגים שונים בשברים.

למאמר בעברית

A framework for analyzing the collaborative construction of arguments and its interplay with agency

Mary Mueller, Dina Yankelewitz & Carolyn Maher

כמה מילים על המאמר:

במאמר מציעים מסגרת לניתוח הדרכים בהן שיתוף פעולה משפיע על בניית טיעונים מתמטיים של לומדים ובכך מקדם הבנה מתמטית. המחברים מציגים שלושה סוגים של שיתוף ודנים בהשפעתם על בניית טיעונים מתמטיים ועשיית התלמידים. מסגרת זו מודגמת על ידי שימוש בנתונים ממחקר על התפתחות הנמקה מתמטית בתכנית לא פורמלית המתקיימת בכיתה ו' לאחר שעות בית הספר.

למאמר בעברית

AREA MODELS - Spanning the Mathematics of grades 3-9

James E. Schultz

כמה מילים על המאמר:

המאמר מעלה שאלות שחשוב לשאול את עצמנו בבואינו לבחור מודל מתמטי להוראה. הוא מדגים דרך מודל השטח, כיצד המודל הנבחר יכול וצריך לתת מענה למרחב גדול של נושאים מתמטיים שהילד לומד בהווה וילמד בעתיד.

למאמר בעברית / بالعربية

אוגדן המכיל פעילויות המשלבות שימוש ביישומונים בתכנה גאוגברה, בנושאים שונים כגון: גיאוטריה, פעולות חשבון, שברים פשוטים. 

כתב: אסי דביר

קישור לאתר

hamlaza6חמש משימות חקר העוסקות בתהליך קבלת החלטות נבונות בתחום הצרכנות והתזונה באמצעות מודלינג. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית ויכולת הנמקה והכללה.

לפעילות בעברית / بالعربية

Using Representations of Fraction Multiplication

Corey Webel, Erin Krupa, and Jason McManus

כמה מילים על המאמר:

המאמר בוחן את הדרכים בהן נעשה שימוש במודלים ויזואליים להצגת כפל בשברים, ומדגיש את הייצוג של משמעות הכפל במודל ולא את השימוש במודל כעוד אסטרטגיה לקבלת תשובה. במאמר מוצגות 2 מטלות עם הקשר דרכן נבחנים ומנותחים מודלים ויזואליים שונים.

למאמר בעברית

A Modeling Approach for Enhancing Problem Solving in the Middle Grades

Beverly J. Ferrucci, Ban-har Yeap, and Jack A. Carter

כמה מילים על המאמר:
במאמר זה מתוארים ניסיונות של מורה לפתח אצל תלמידיה מומחיות במודליזציה לגבי מגוון של בעיות מילוליות באריתמטיקה. גישת המודליזציה נועדה לעזור לתלמידים לעשות לעצמם ויזואליזציה של יחסים מתמטיים מופשטים ושל מבני הבעיות הנלווים אליהם. זהו כלי גמיש, מרתק ובעל עוצמה שיכול לקדם את כישורי פתרון הבעיות של תלמידים בכיתות הביניים. מובאות מספר דוגמאות להמחשת גישת המודליזציה.

למאמר בעברית

Fractions Attack! Children Thinking and Talking Mathematically

Patricia C. Alcaro, Alice S. Alston, and Nancy Katims

כמה מילים על המאמר:

"כיצד נדע אם ילדים חושבים באופן מתמטי? כיצד נעצב סביבה שתעורר חשיבה מתמטית? מה אנו לומדים על ילדים כתוצאה מכך?"
המאמר חוקר שאלות אלו באמצעות שתי אפיזודות שצולמו בווידאו, בהן תלמידי כיתה ד' חושבים ומדברים באופן מתמטי תוך כדי התמודדות עם משימת חקר מורכבת מחיי היומיום. המשימה עסקה בחשיבה על מושגי היחס במספרים שלמים, בשברים ובמספרים עשרוניים. המשימה כללה גם תהליכים של פתרון
בעיות, חשיבה והנמקה, תקשורת וקשרים. פעילויות כאלה יכולות לשמש הן ככלי הוראה והן ככלי הערכה, במטרה לגלות ולתעד כיצד תלמידים בונים מודלים של רעיונות מתמטיים.

למאמר בעברית

מקבץ פעילויות המיועדות לחישובים בעל-פה ולשיחות שילוו את החישובים. בכל דף מוצג רעיון אחר של חישוב בעל-פה.

קישור לפעילות בעבריתبالعربية / מדריך למורה