מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

fraction 27235 640בפעילות זו על התלמיד לכתוב שבר התואם את ההיגד הנתון. ניתן לשלב דף זה במשחק קוביות.

לפעילות בעבריתبالعربية

fraction 27235 640פעילות העוסקת בבניית שברים, השוואה וסידור שברים (כולל הארות למורה). מתאים כפעילות לפתיחת שיעור.

לפעילות בעבריתبالعربية

question mark 31181 640שאלות בנושאים שונים: הוספת ריבועים לצורה קיימת כדי ליצור היקף מבוקש, מציאת מספר על פי תנאים מבוקשים, מציאת השלם על פי חלקיו.

 

question mark 31181 640שאלות בנושאים שונים: תכונות מלבן, סידור מספרים עשרוניים על פי גודלם, שאלה מילולית בנושא זמן, ומציאת השטח הצבוע בציור נתון.

 

question mark 31181 640שאלות בנושאים שונים: שימוש באומדן למציאת פתרון לתרגילים נתונים, וציור משולשים שונים (לא חופפים) בהתאם לשטח מבוקש.

 

question mark 31181 640שאלות בנושאים: איזון מאזניים על פי הנתונים, פתרון תרגילים עם שברים.

 

question mark 31181 640שאלות בנושאים: מציאת החלק השלם וכתיבתו בשברים ובאחוזים, ובעיה מילולית.

 

question mark 31181 640שאלות בנושאים שונים: בעיה מילולית, מציאת מספרים עשרוניים לפי המבוקש, הוספת נקודה עשרונית בתרגילים נתונים, והשלמת סדרות בשברים עשרוניים.

 

question mark 31181 640שתי שאלות בנושאים: מציאת מספר הפיאות והצלעות בפירמידה נתונה, ושאלה על שברים פשוטים ומספרים עשרוניים.

 

question mark 31181 640שאלות בנושאים שונים: סימון גדול/קטן בין שני ביטויים ללא חישוב, בעיה מילולית הדורשת חישובי שטח והסקה.