מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

question mark 31181 640חמש שאלות בנושאים שונים: מציאת ממוצע, בעיה מילולית הכוללת שברים, מציאת חלק משלם וסידור מספרים עשרוניים מקטן לגדול.

 

question mark 31181 640שלוש שאלות בנושאים שונים: חישוב שטח של צורה נתונה, פתרון בעיה מילולית, וסימון שברים נתונים על ישר המספרים.

 

question mark 31181 640שלוש שאלות שונות בנושאים: המשך סדרה, תיקון שגיאות בתרגילי חיבור שברים נתונים, ציור מצולעים בעלי צלעות מקבילות.

 

question mark 31181 640שלוש שאלות בנושאים שונים: חישוב גודל זוויות במתומן, בעיה מילולית, חישוב בעל פה בדגש על תובנה מספרית.

 

question mark 31181 640שלוש שאלות בנושאים שונים: מציאת גובה ושטח של מקבילית, מציאת שברים מתאימים לאי שוויון נתון וחקר לוח המספרים.

 

question mark 31181 640שלוש שאלות בנושאים שונים: תובנת המספר - מספרים על ציר המספרים, משימה בנושא כפל, ובעיה מילולית בנושא שטח הכוללת שברים עשרוניים.

question mark 31181 640ארבע שאלות בנושאים שונים: תובנת המספר, שברים, היקף.

question mark 31181 640ארבע שאלות בנושאים שונים: שברים על ישר המספרים, חיבור שברים עשרוניים, בעיה מילולית בנושא מצולע, מציאת שטח.

question mark 31181 640ארבע שאלות בנושאים שונים: שברים, מציאת מספרים לפי תנאי נתון, המרת יחידות מידה, בעיה מילולית.

 

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: חיבור וכפל שברים פשוטים ושלמים במשוואות פשוטות; שאלות מילוליות העוסקות בחישוב ממוצע; השוואת שברים עשרוניים; חישוב והשוואת שטחים.

לדף בעבריתبالعربية