מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: כפל שברים פשוטים, שאלות מילוליות העוסקות בחילוק עם שארית ובכפל, ופעולות בשברים עשרוניים.

לדף בעברית

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: כפל וחילוק בתחום האלף, צמצום והרחבת שברים פשוטים, חיבור והשוואת שברים עשרוניים, והמרת שברים עשרוניים לפשוטים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: שבר פשוט כחלק של שלם, חישוב היקף, חוקי התחלקות של מספרים שלמים, כפל וחוש למספרים, והיקף.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: חיבור, חיסור וכפל בתחום המאה והאלף, חוק הפילוג; אומדן והשוואה של שברים פשוטים; שאלות מילוליות בנושא כפל וחיבור.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: חיבור, חיסור וכפל בתחום המאה והאלף, חוק הפילוג, אומדן והשוואה של שברים פשוטים.

לדף בעברית

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: שאלות מילוליות בנושא שברים פשוטים, חיבור שברים פשוטים, שאלה מילולית בנושא שטח, היקף וריצוף מלבן.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: תכונות הקוביה, חיבור שברים פשוטים, השבר הפשוט כחלק משלם, ושאלה מילולית בהקשר של ממוצע חשבוני.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: שאלות מילוליות בנושא שברים כחלק משלם, והשוואה בין שברים פשוטים לעשרוניים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: פעולות חשבון, השוואת שברים, אומדן ופיתוח חשיבה מספרית.

לדף בעברית

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: פעולות והמרה של שברים פשוטים, עשרוניים ושלמים, ושבר כחלק משלם.

לדף בעברית