מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

israel 162325 640ערכת קופסאות בריחה לכבוד יום העצמאות של מדינת ישראל.
הערכה סוקרת נקודות בהיסטוריה של מדינת ישראל באופן המאפשר התייחסות לנושאים מתמטיים שונים בתכנית הלימודים במתמטיקה בחינוך היסודי (כיתות א'-ו').
הנושאים אינם תלויים בתאריך העברת הפעילות ובגיל המדינה.

 לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: חיבור והשוואת שברים פשוטים, מדידות, ותכונות מרובעים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ד בנושאים הבאים: ערך המקום, שברים פשוטים, מציאת סכום והפרש ומושגים בסיסיים במצולעים.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: חיבור שברים פשוטים, בעיות מילוליות בהקשר של כפל וחילוק, אומדן והשוואת שברים עשרוניים, ערך המקום בשברים עשרוניים.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: אומדן ופיתוח תובנה מספרית בהקשר של תרגילי חיבור, פריסות שונות של קוביה, צמצום, המרה והשוואת שברים פשוטים.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: חיבור וחיסור של מספרים מכוונים, כפל וחילוק של מספרים טבעיים ושל שברים, מציאת תרגילים חשבוניים מהם נובע קשר מסויים בין מספרים, ומצולעים, תכונותיהם ושטחם.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: חיסור שברים פשוטים בדגש על מכנה משותף, שאלות מילוליות העוסקות בשבר פשוט כמנת חילוק, וייצוגים גרפיים לנתונים.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: המרת מידות זמן, חיבור וצמצום שברים פשוטים, ותרגיל שרשרת בכפל תוך התייחסות לסדר הפעולות.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: פעולות חשבון ופיתוח תובנה מספרית, תרגילי חיסור בשברים פשוטים ומעורבים, תרגילי כפל המתייחסים לשבר כחלק משלם וכמנת חילוק, השוואת שברים פשוטים, ומדידות.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: תרגילי חיבור במספרים גדולים ופיתוח חוש למספרים, שאלות מילוליות העוסקות בפעולות בשברים כחלק משלם, וכבעלי שמות שונים.

לפעילות בעברית / بالعربية