מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: שברים פשוטים (חיבור, חיסור, צמצום והרחבה), תרגילי חילוק ושאלות מילוליות.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: השבר הפשוט ושמותיו השונים, פעולות במספרים גדולים והמרה, תרגילי חילוק וחיבור במספרים גדולים.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: שאלות חשבוניות המשלבות את ארבע פעולות החשבון, ושברים פשוטים (השוואת שברים, פעולות בין שברים, ושבר כחלק של כמות).

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ד: חשיבה מתמטית באמצעות השלמת מחוברים שעונים על תנאים נתונים, והבנת השבר רבע.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ד: כתיבת מספר תלת ספרתי הגדול מ- 705 שסכום ספרותיו שווה ל- 12, הוספת סימנים בין שני תרגילי שברים ובין שני תרגילי כפל ובעיה מילולית המתרגלת הבנת שברים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ג בנושאים ערך המקום, יחידות מידה, הכרת השבר (חצי, שליש), בעיה מילולית הדורשת חילוק ואומדן.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים: משוואות פשוטות בהן פעולות של כפל וחילוק, פעולות בין מספרים טבעיים ושברים פשוטים, חוקי פעולות, מצולעים ותכונותיהם.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים: שברים פשוטים ועשרוניים, השוואה בין שברים פשוטים ועשרוניים, חילוק עם שארית, ומצולעים ואלכסונים במצולעים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים: שברים פשוטים כחלק משלם, פעולות כפל, חיבור וחילוק במספרים שלמים, ותכונות של טרפזים ישרי זוית.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים: שברים פשוטים כחלק משלם, פעולות חילוק במספרים שלמים, ומדידות של מלבנים בעלי היקף מסוים.

לדף בעבריתبالعربية