מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

תרגול לכיתה ה בנושאים: שברים פשוטים כחלק משלם ופעולות חיבור וכפל במספרים שלמים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה א בנושאים שונים: סדרות, חלוקת מצולע לחלקים שווים וחשיבה מתמטית הכוללת בחירת פעולה מתאימה בכדי להגיע לתוצאה הגדולה/הקטנה ביותר.

לדף בעבריתبالعربية

java27 pic3פעילות בנושא ייצוגים שונים של שברים והשוואת שברים בעזרת יישומון. ביישומון מתנסים התלמידים התנסות חזותית בייצוג שברים בריבועים ובעיגולים (מודל שטח), בייצוג על ציר המספרים ובמציאת שבר שלישי הנמצא בין שני שברים נתונים. היישומון מאפשר קישור בין הייצוג במודל השטח לבין הייצוג בציר המספרים.

the wheat 2354260 640בעיית מודלינג בנושא מבצעים בחדרי אירוח לרגל חג השבועות. הבעייה דורשת ארגון נתונים, נימוק, הסבר, הערכה ותיעוד.

the wheat 2354260 640בעיית מודלינג בנושא מבצעים בחדרי אירוח לרגל חג השבועות. הבעייה דורשת ארגון נתונים, נימוק, הסבר, הערכה ותיעוד.

boy 160168 640התלמידים מקבלים שאלה הרלוונטית לימים של התחלת החופש הגדול: האם יש "יותר מידי" ימי חופשה או "יותר מידי" ימי לימודים?

מה חושבים הילדים? מה חושבים ההורים? איך מחשבים ובודקים? יש לתת לתלמידים לייצג את פתרונם בדרך הנוחה להם ולדון בשיח הכיתתי על ארגון הנתונים ויתרונותיו.

בעיית מודלינג הדורשת פישוט, השלמת נתונים מתוך ידע קיים, נימוק ותיעוד.

fraction 27235 640חמש משימות העוסקות באומדן תוצאות חיבור וחיסור שברים פשוטים. כדי לקבל תוצאה מוגדרת, יש להציב מספרים בתבניות - שלמים, שברים ומספרים מעורבים. 

המשימות הן ברמות קושי שונות וחלקן ברמת העמקה והעשרה ומיועדות לתלמידים מצטיינים.

לפעילות בעבריתبالعربية

fraction 27242 6405 משימות העוסקות בחיבור וחיסור שברים בעלי אותו מכנה או בעלי מכנים מוכלים. המשימות כוללות כתיבת שברים, תרגול בחיבור וחיסור, אומדן ובניית תרגילים על- פי אילוצי אומדן גודל התוצאה.

לפעילות בעבריתبالعربية

8 משימות, בכל אחת מהן מובאים נתונים המלווים בסדרת שאלות המבוססות על נתונים אלה. השאלות כוללות חישובים שונים: ארבע פעולות החשבון, חישובי זמן, משקל, מהירות ועוד.

לפעילות בעבריתبالعربية

colorful tilesפעילות חקר בנושא שברים באמצעות לוחיות מניה צבעוניות.

לפעילות בעבריתبالعربية