מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Why Children Have Difficulties Mastering the Basic Number Combinations and How to Help Them

Arthur J. Baroody

כמה מילים על המאמר:

דרכים לקידום ילדים לשליטה בעובדות יסוד דרך תובנת המספר ומשחקים.

למאמר בעברית / بالعربية

Zero: A Special Case

Patricia s. Wilson

כמה מילים על המאמר:

שני מאמרים בנושא האפס. אחד מביא סקירה היסטורית השופכת אור על מספר רעיונות חשובים אודות המתמטיקה והאפס. המאמר השני מציג מחקר שמעיד שאם מתעלמים מההבנות השגויות הראשוניות של תלמידים אודות האפס, הן עלולות להשפיע על המשך ההבנה של תכונות המספר ועל התפתחות החשיבה האלגברית. המחקר מהווה תזכורת לכך שהאפס הוא מספר חשוב שיש לשלבו בזהירות בתוך ההתנסויות הראשוניות של תלמידים על מנת למנוע מחשבה שהוא "אין מספר".

למאמר בעברית

An Assessment of Students' Understanding of Angle

J.M. Keiser, A. Klee and K. Fitch

כמה מילים על המאמר:

מאמר בנושא הבנת מושג הזוויות המתאר מחקר שנערך בנושא ובו דוגמאות לשתי שאלות שניתן לשאול בכדי לגלות את הבנת התלמידים: כתיבת הגדרה של זוויות והתייחסות לפירושים שגויים שנתנו תלמידים אחרים.

למאמר בעברית / بالعربية

Measurement of Length: How Can We Teach It Better?

Constance Kamii

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה מציג קשיים ומסביר בעיות בלמידת והוראת הנושא 'מדידות אורך'. המאמר מציע גישה שונה להוראת הנושא. מבוסס על ראיונות שנעשו עם מאות ילדים בגילאי בית הספר היסודי.

למאמר בעברית / بالعربية

Helping Children Understand Ratios

Ana Helvia Quintero

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה מתאר רמות שונות של קשיים בהם נתקלים ילדים כאשר הם עובדים עם יחסים, ומציע רצף של פעילויות שמטרתן לעזור לילדים לפתח מושג זה.

למאמר בעברית / بالعربية

divide 40654 640הרצאות מצולמות בנושא חילוק. ההרצאות מתמקדות בנושאים הבאים: חילוק מספרים טבעיים; אלגוריתם החילוק הארוך; חילוק: המעבר מאריתמטיקה לאלגברה.

מרצה: ג'וני אוברמן

Interviews as RtI Tools

Thomas E. Hodges, Terry D. Rose, and April D. Hicks

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג סדרת שאלות מאבחנות לאיתור תפיסות שגויות בפעולת הכפל. מתוארים ראיונות שהועברו לשלושה ילדי כתה ג', המתקשים בכפל. תשובות התלמידים והשיחות המתפתחות איתם, מובילות להבנת החוזקות והחולשות של כל אחד מהם לצד הצעות להמשך טיפול.

למאמר בעברית / بالعربية / מצגת מלווה למאמר

Discourse that Promotes Conceptual Understanding

Elham Kazemi

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה מציג נקודות חשובות ממחקר המדגים מהי המשמעות של "ללחוץ" על התלמידים לחשוב באופן מושגי על מתמטיקה, כלומר, לדרוש חשיבה המצדיקה פרוצדורות, במקום משפטים של הפרוצדורות עצמן. מחקר זה בדק את המידה שבה עשרים ושלוש מורות של הכיתות הגבוהות של ביה"ס היסודי, תמכו בלמידה והבנה בזמן דיונים של הכיתה כולה ושל קבוצות קטנות.

למאמר בעברית / بالعربية

עמוד 2 מתוך 2