מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

colorful tilesמשחק לשני משתתפים שמתרגל חילוק עם שארית. המשחק יכול לעודד חקר ומציאת חוקיות. במשחק יש שימוש בלוחיות מניה צבעוניות (או כל פריט מנייה אחר).

לפעילות בעברית

מאת: ד"ר אורית ברוזה, אריאל ליפשיץ, ד"ר שירלי עצמון ורוזי נעמתי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 30.
מדור: במה מחקרית


כמה מילים על המאמר:

מחקר שבדק למידה אצל מתכשרות להוראה בעקבות שימוש במודל אנליטי שעוצב לצורך ניתוח פרוטוקולי השיח המתמטי שלהן עם הלומדים. מטרת מחקר היתה לבחון את הלמידה שהתרחשה בקרב המתכשרות להוראה אשר השתמשו במודל מתוך הנחה שהניתוח האנליטי ישפר את השיח המתמטי בכיתות ההתנסות. החוקרות מציעות לשלב כלי זה כחלק מתהליך חקירת ההוראה של מורים בפועל את הוראתם עצמם, תוך שימוש במחקר פעולה.

קישור למאמר

מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 30.
מדור: פינה דידקטית


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג פעילות בה יש למצוא את ההפרש בין מספר ו"היפוכו". הפעילות מדורגת ומאפשרת שיקולים הקשורים לגיל ורמת היכולת המתמטית של התלמידים. הפעילות כוללת שיח מתמטי.

קישור למאמר

מאת: ד"ר ג‘והיינה עואודה שחברי וד"ר אירית פלד.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21.
מדור: מחקר שימושי


כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר תהליכי למידה שעוברים תלמידים במהלך עיסוקם בפעילות מודלינג (מידול). הממצאים, שנגזרו משיח התלמידים במהלך פעילות המודלינג וממשימות הערכה, מעידים על שינוי תפיסתי בקרב התלמידים ושיפור ההבנה של שלם הייחוס הדינאמי.

קישור למאמר

מאת: נעמי חדד.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22.
מדור: פותרי הבעיות


כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג את התמודדותם של סטודנטים עם "בעיית השוקו" שפורסמה בגיליון 19 של כתב העת "מספר חזק 2000". דרכי הפתרון שהוצגו על ידי הסטודנטים, עשויות להוות תשתית לניתוח והשוואה, לבחינת הידע המתמטי הנדרש לכל דרך, ולטעויות אפשריות בייצוגים ובפתרונות.

קישור למאמר

חידה העוסקת בפיתוח חשיבה אלגברית וניתנת לפתרון במגוון דרכים, תוך יישום ידע מתמטי ברמות שונות. בבעיה מוצגות שלוש שאלות ברמות שונות. החידה הלקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 22

מאת: ד"ר חנה לב-זמיר.

קישור לפעילות

מאת: פרופ' לוי רחמני.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22.
מדור: גישות בהוראה


כמה מילים על המאמר:

מאמר המשך למאמר "ניתוח סיפורי חשבון, ככלי לפיתוח החשיבה המתמטית", אשר פורסם בגיליון מספר 13 של "מספר חזק 2000". הדגש במאמר הנוכחי הוא על משמעותו של דו-שיח המתנהל בין מורה ותלמיד במהלך פתרון בעיות מילוליות במתמטיקה, וההשלכות לפיתוח וקידום ההבנה המתמטית הנובעות מדו-שיח זה.

קישור למאמר

מאת: ד"ר אורלי גוטליב.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22.
מדור: דיווחים מהשטח


כמה מילים על המאמר:

מאמר שמטרתו להעלות למודעות המורים את המקום שהתבטאויות של תלמידים יכולות לתפוס במהלך ההוראה והלמידה. במאמר מתוארים שני אירועים מכוננים הקשורים בהתבטאויות של תלמידים, בעקבותיהן התעצם הידע הפדגוגי והמתמטי של המורה ושל התלמידים.

קישור למאמר

מאת: חיותה רגב ופרופ' אילנה מרגולין.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23.
מדור: מחקר שימושי


כמה מילים על המאמר:

מאמר המדגים שיעור הכולל שיח לימודי מתמטי בקבוצה קטנה של תלמידים בנושא שטח והיקף של צורה נתונה.

קישור למאמר

מאת: ד"ר ענת קלמר, מירי גולן וד"ר ג'וני אוברמן.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 26.
מדור: צורה ומרחב


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציע כיוונים לתמיכה בהוראה ולמידה של גיאומטריה. המאמר מתאר דרך לחיזוק האינטואיציות של הילדים לגבי המושגים הגיאומטריים, באמצעות קיפולי נייר (אוריגמי) במקביל לתמיכה במורים דרך תכנית מתוקשבת - אוריגאמטריה.

קישור למאמר

עמוד 1 מתוך 5