מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: על שישים

המאמר עוסק בשיטת הספירה הבבלית, המבוססת על בסיס 60 ועל שימושיה.

קישור למאמר

מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: א-ב היסטורי

המאמר עוסק באוקלידס ובעבודותיו. המאמר מתמקד בספרו של אוקלידס "יסודות" ובתכנים השונים שבו.

קישור למאמר

מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 16.
מדור: א-ב היסטורי

המאמר עוסק בחייה ועשייתה של סופיה קובלבסקי - מתמטיקאית, סופרת, מחזאית ומשוררת.

קישור למאמר

מאת: ד"ר עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 20.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר הפותח סדרת מאמרים בנושא ההיסטוריה של המתמטיקה. המאמר כולל מבוא כללי - מתי התחילו בני האדם לעסוק במתמטיקה, ותיאור המתמטיקה שהתפתחה בבבל.

קישור למאמר

מאת: ד"ר עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר העוסק בחלק מהידע של הבבלים בתחום הגיאומטריה.

קישור למאמר

מאת: ד"ר עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג את האריתמטיקה המצרית המתייחסת למספרים הטבעיים.

קישור למאמר

מאת: ד"ר עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג מקצת מהידע האריתמטי שהיה למצרים בנושא שברים.

קישור למאמר

מאת: ד"ר עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג קצת מהרעיונות בתחום הגיאומטריה בהם עסקו במצרים העתיקה ובפרט, חישוב שטח מרובע ושטח עיגול.

קישור למאמר

מאת: פרופ' עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 25.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר המספר על תאלס, מראשי המתמטיקאים היוונים. המאמר מהווה חלק מסדרת מאמרים בנושא תולדות המתמטיקה היוונית.

קישור למאמר

מאת: פרופ' עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 25.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר בנושא ההיסטוריה של המתמטיקה - תולדות המתמטיקה היוונית.

קישור למאמר

עמוד 1 מתוך 2