מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

plus 2262604 640 plus minusשני משחקים העוסקים בהשוואה, חיבור וחיסור של מספרים מכוונים (שליליים).

למשחק בעבריתبالعربية

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 16.

המאמר עוסק במספר 16 דרך מגוון פעילויות המתמקדות בריבוע הקסם 4x4.

קישור למאמר

מאת: מתוך "מתמטיקה מבדחת", י. פרלמן. תרגום ועיבוד א. בוכנר, א. ברלס. הוצאת "יסוד", תל-אביב 1977
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 16.
מדור: משחקי מתמטיקה

המאמר עוסק במשחק "משחק ה- 15". משחק שבו יש לארגן 15 ריבועים עליהם רשומים המספרים 1-15, כך שיופיעו בסדר התקין, בעזרת הזזת הריבועים במידה שמאפשר זאת השטח הפנוי.

קישור למאמר

time 2020934 640משחק לתרגול של כפל וחילוק בלוח הכפל תוך כדי הפעלת אסטרטגיות חישוב וחשיבה.

לפעילות בעבריתبالعربية

cube 2027245 640 diceמשחק המקשר בין כפל לבין שטח מלבן.

לפעילות בעבריתبالعربية

מטרת המשחק: לשבץ מספרים בתוך טבלה על-פי תכונות.

לפעילות בעבריתبالعربية

ice 32374 640משחק המשלב גיאומטריה של המרחב (מושגים כגון קובייה, פירמידה, קודקוד, פאה, מקצוע)  עם תורת המספרים (מושגים כגון מספר ראשוני, מספר פריק, זוגי ואי-זוגי).

מתוך גיליון 6 של "מספר חזק 2000".

קישור לפעילות

green 1014809 640משחק לוח לתרגול משמעות השבר כחלק משלם רציף ומציאת שברים שקולים.

לפעילות בעבריתبالعربية

משחק לוח לתרגול ולפיתוח של אסטרטגיות לחיבור ולחיסור שברים עשרוניים.

לפעילות בעבריתبالعربية

car 311719 640משחק לוח לתרגול חילוק עם שארית וסימני התחלקות.

לפעילות בעבריתبالعربية

עמוד 1 מתוך 9