מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאת: ד"ר ראיסה גוברמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18.

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר חמש קבוצות של פתרונות למציאת מנת חילוק של שבר בשבר. המאמר מדגים בעזרת שימוש בדרכים אלו, כיצד ניתן לטפח קישוריות מתמטית, חשיבה אסטרטגית, גמישות מתמטית ויצירתיות מתמטית יחסית בקרב תלמידים.

קישור למאמר

time 2419250 640תרגול לוח הכפל באמצעות תרגילי כפל וחילוק שונים.

לפעילות בעבריתبالعربية

time 2020934 640משחק לתרגול של כפל וחילוק בלוח הכפל תוך כדי הפעלת אסטרטגיות חישוב וחשיבה.

לפעילות בעבריתبالعربية

car 311719 640משחק לוח לתרגול חילוק עם שארית וסימני התחלקות.

לפעילות בעבריתبالعربية

time 2419251 640משחק לוח שמטרתו חישובים בראש של תרגילי כפל במספרים עשרוניים וטבעיים.

לפעילות בעברית / بالعربية

colorful tilesמשחק לשני משתתפים שמתרגל חילוק עם שארית. המשחק יכול לעודד חקר ומציאת חוקיות. במשחק יש שימוש בלוחיות מניה צבעוניות (או כל פריט מנייה אחר).

לפעילות בעברית

שני משחקי לוח לתרגול חילוק ללא שארית בתחום ה-100.

לפעילות בעבריתبالعربية

משחק לוח אשר במהלכו יש למצוא שארית בתרגילי חילוק בתחום המאה ובתחום האלף, באמצעות חישוב בראש או בעזרת סימני התחלקות.

לפעילות בעבריתبالعربية

divide 2718203 640שני משחקים לתרגול חילוק עם שארית:

  • מוצאים את השארית הקטנה: משחק לכיתות ב-ג - הפעילות חוברה על ידי מירב אמסלם, מדריכה מחוזית - מחוז חיפה
  • השארית הגדולה מנצחת: משחק לכיתות ג-ד - הפעילות חוברה על ידי רינת באור, מדריכה – מחוז ת"א

לפעילות

divide 40654 640אוגדן העוסק בפעולת החילוק במספרים טבעיים לכיתות הצעירות, ובו חלק תיאורטי וחלק יישומי הכולל משחקים ופעילויות לחיזוק הבנת המשמעויות השונות של פעולת החילוק.

לאוגדן

עמוד 1 מתוך 8