מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

question 24851 640משימת מציאת מספר מבוקש בהתאם לרמזים.

לפעילות בעבריתبالعربية

question mark 112390 640משימות למציאת מספר מבוקש העונה על תכונות מסויימות נתונות.

לפעילות בעבריתبالعربية

calculator 2782713 640פעילות בה על התלמיד להחליט אילו מבין התרגילים הנתונים קל לחשב בראש ולהסביר מדוע.

colorful doodle 3042581 640פעילות של הרכבת תפריט לקבוצת אנשים בהגבלות שונות. הפעילות מתאימה לתלמיד בודד, או לקבוצות בכיתה.

mathematics 1044087 640 numbers operationsפעילות בה התלמיד צריך לבחור שלושה מספרים, מאלו המוצגים לו, ולהראות כיצד הם קשורים על ידי כפל וחילוק.

maths 1426891 640 operations greenפעילות בה על התלמיד לעבור ממספר למספר, על ידי שימוש בכפל, חילוק, או חיסור.

מאת: ד"ר ענת קלמר-שורץ וד״ר חנה לב-זמיר.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 29.
מדור: במה מחקרית


כמה מילים על המאמר:

המאמר מתמקד בהוראת חילוק שברים פשוטים.

במסגרת המחקר נבדק הידע המתמטי והידע הפדגוגי של מורות וסטודנטיות לתואר Med בחינוך המתמטי, בנושא חילוק שברים. נבדקו האלגוריתמים שהמורות מיישמות בפתרון תרגילי חילוק שברים, יכולתן להסביר את נכונות האלגוריתמים הללו, וביטויו של ידע זה על דרך הוראתן. נמצא שהיכולת הפדגוגית שבאה לידי ביטוי במתן הסברים לוקה בחסר.
המחקר מאיר את חשיבות העמקת הידע המתמטי של המורים, בניתוח מאפייני הידע שבאים לידי ביטוי בכל דרך פתרון, ובקישור ההדוק לידע הפדגוגי הכולל התייחסות לאינטואיציות ולשילוב נבון של כלים דינמיים ממוחשבים בהוראה ובלמידה, תוך העלאת רמת מעורבות המורה בבניית כלים אלה.

קישור למאמר

הרצאה מצולמת המציגה ומסבירה אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מילוליות בתחום הכפל והחילוק.
מרצה: ד"ר חיית שחם, המכללה האקדמית בית-ברל

78159418משחק לשלושה משתתפים לפחות שעוסק בכפל, חילוק ומשוואות אלגבריות פשוטות.

למשחק בעבריתبالعربية

question mark 31181 640שלוש שאלות בנושאים שונים: תובנה מספרית הקשורה לפעילות החילוק, תכונות מצולעים ושברים עשרוניים.