מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

תרגול לכיתה ב בנושאים הבאים: חיסור, כפל, חילוק, שטח והיקף.

לדף בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: חיבור וכפל שברים פשוטים ושלמים במשוואות פשוטות; שאלות מילוליות העוסקות בחישוב ממוצע; השוואת שברים עשרוניים; חישוב והשוואת שטחים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: כפל שברים פשוטים, שאלות מילוליות העוסקות בחילוק עם שארית ובכפל, ופעולות בשברים עשרוניים.

לדף בעברית

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: כפל וחילוק בתחום האלף, צמצום והרחבת שברים פשוטים, חיבור והשוואת שברים עשרוניים, והמרת שברים עשרוניים לפשוטים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: שבר פשוט כחלק של שלם, חישוב היקף, חוקי התחלקות של מספרים שלמים, כפל וחוש למספרים, והיקף.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: שאלות מילוליות בנושא שברים כחלק משלם, והשוואה בין שברים פשוטים לעשרוניים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: גובה במשולשים, תרגילי חיבור וכפל וחישוב ממוצע חשבוני.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: פעולות חשבון, השוואת שברים, אומדן ופיתוח חשיבה מספרית.

לדף בעברית

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: השוואת שברים עשרוניים, שאלה מילולית בנושא שברים, ושאלה מילולית בנושא מדידות.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: שאלות מילוליות בנושא חישוב שטחים, ערך המקום וכפל של שלמים במספרים עשרוניים.

לדף בעבריתبالعربية