מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: חיבור והשוואת שברים פשוטים, מדידות, ותכונות מרובעים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ג בנושאים הבאים: תרגילי חיסור, כפל וחילוק, וסרטוט מצולעים לפי השטח או ההיקף הנתונים.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ג בנושאים: חילוק וחיבור באמצעות תרגילים ומשימות הדורשות תובנה חשבונית או הנמקה.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ג בנושאים כפל, חילוק וסדרות.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ד בנושאים הבאים: בעיות מילוליות דו שלביות הכוללות כפל וחילוק, תרגילי חיבור בעל פה ותרגילי חילוק.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ד בנושאים הבאים: חוק הפילוג, תרגילי שרשרת הכללים חיבור וחיסור ובעיה מילולית (חילוק).

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: חיסור שברים פשוטים בדגש על מכנה משותף, שאלות מילוליות העוסקות בשבר פשוט כמנת חילוק, וייצוגים גרפיים לנתונים.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: פעולות חשבון ופיתוח תובנה מספרית, תרגילי חיסור בשברים פשוטים ומעורבים, תרגילי כפל המתייחסים לשבר כחלק משלם וכמנת חילוק, השוואת שברים פשוטים, ומדידות.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: פיתוח תובנה מספרית לגבי תרגילי כפל במספרים דו ספרתיים, שאלות מילוליות העוסקות בתרגילי חילוק, כפל והמרת מידות.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: תרגילי כפל, בעיות מילוליות בארבע פעולות החשבון, ומצולעים ותכונותיהם.

לפעילות בעברית / بالعربية